Hem » LED-Skola – LED Armatur

LED-Skola – LED Armatur

Kungsbacka Lighting har haft ett tydligt fokus sedan åtta år tillbaka att fokusera på LED som ljuskälla. Vi har valt att bara jobba med seriösa tillverkare av LED-armaturer. Samtliga av våra agenturer har produktion i Europa, med undantag för Toshiba som är inriktade på produktion av ersättningsljuskällor/retrofit. LED (Light Emitting Diode) är en ljuskälla av halvledarmaterial som just nu dominerar teknikutvecklingen inom belysningsbranschen. Som ljuskälla har LED flera stora fördelar, bland annat:

 • Lång livslängd
 • Hög effektivitet
 • Enkel att ljusreglera
 • Färgat ljus med RGB istället för filter
 • Stöt- och vibrationståliga
 • Avger ingen UV- eller IR-strålning

Ljuskvalitet För att säkerhetsställa en god ljuskvalitet hos våra leverantörer så förhindras eventuella färgavvikelser i färgtemperatur genom MacAdams ellips redovisas. Resultatet av skillnaden i färgtemperatur anges i SDCM-steg där 0 betyder ingen avvikelse alls och 10 högsta avvikelse. Vår bedömning på Kungsbacka Lighting är att hålla sig under 4 steg SDCM för att undvika eventuella avvikelser och säkerhetsställa en god ljuskvalitet. En annan viktig faktor för att säkerhetsställa ljusets kvalitet är färgåtergivning som redovisas genom ett Ra-värde (CRI på engelska). Ra-indexet sträcker sig mellan 0-100, där 100 motsvarar full färgåtergivning (dagsljus och glödljus). I grunden har ljuskällan LED ett diskontinuerligt spektrum med brister i sin förmåga att återge färger helt naturligt. Ett Ra-värde mellan 90-100 innebär mindre färgavvikelser och väljs i miljöer där upplevelser av naturliga färger eftersträvas. För inomhusmiljöer föreskrivs generellt ett minimivärde på Ra 80. Livslängd Livslängden för LED anges ofta tillsammans med hur mycket ljusflöde (lumen) som finns kvar vid den beräknade eller uppmätta livslängden. ”L70 50 000h” är vanligt förekommande och visar då att armaturen har 70 % ljusflöde kvar vid 50 000h. Även drivdonet till LED-armaturen har en begränsad livslängd, tänk även på att ta hänsyn till detta i ditt projekt. Effektiv ljuskälla För säkerställa en energieffektiv anläggning genom att använda LED måste man titta på den specifika produkten och vad den presterar. Det går inte att generalisera att LED alltid är energieffektivt eftersom det är flera parametrar som styr effektiviteten. Även om dioden i sitt grundutförande är effektiv ska den monteras på en modul, kombineras med någon slags optik, drivas av en likströms driver samt monteras i en armatur. Alla dessa steg för att skapa en färdig LED-armatur är steg som sänker effektiviteten. Det är därför viktigt att se till system effektiviteten – hur mycket ljus (lumen) som faktiskt kommer ut ur armaturen och hur mycket effekt (W) den förbrukar. För samtliga av våra leverantörer så redovisas resultatet av hur mycket ljus som kommer ut ur själva armaturen och hur mycket effekt som förbrukas. INSTA säkerställer god effektivitet i sina armaturer genom att utveckla och tillverka sina egna drivdon. Luce & Light använder drivdon från erkända tillverkare såsom Tridonic och TCI. Att tänka på Idag finns det få standardiseringar på hur LED ska redovisas. För att säkra upp en god ljuskvalitet och en bra LED-armatur beakta följande:

 • Vad är det för färgtemperatur (CCT, Kelvin K)? Förändras den över tid?
 • Vad har armaturer för SDCM (ju lägre tal desto bättre)? Förändras toleransen över tid?
 • Vad har armaturen för färgåtergivningsförmåga (Ra)? Förändras den över tid?
 • Kan armaturen ljusregleras? Hur?
 • Vad ingår i garantin/ansvarstiden?
 • Hur redovisas livslängd?

Tveka inte att fråga oss på Kungsbacka Lighting om ni har några frågor. Kritiska aspekter LED har några kritiska aspekter som behöver beaktas. Den största kritiska faktorn för LED är värme, det är därför av stort vikt att ljuskällan blir ordentligt kyld i den armatur eller applikation som den sitter i. Underhållet av LED är litet, men när något går sönder eller behöver bytas kan det bli dyrt om man inte tänkt igenom sina produktval och användning. Eftersom både själva dioden och drivdonet är ren elektronik så finns det också en känslighet vid installation. Vissa LED-armaturer kan förstöras när de av misstag direktansluts mot en spänningssatt drivdon. För att motverka detta har Luce & Light utvecklad ett transientskydd mellan armatur och drivdon benämnt EPS (Electrical Protection System) som förhindrar att armaturen går sönder.