Retail

LED och fibertekniken är passande för en mängd ändamål. På offentliga platser som museum, teatrar, butiker, hotell, kyrkor och kontor blir LED och fiber installationer effektfulla ”Eyecatchers”.