Affärsområde

Industri

Det kan likaväl vara stora företag och koncerner som mindre aktörer. Vårt sortiment svarar upp mot de krav som ställs. Behovet är ofta detsamma, där våra armaturer har hög kapslingsklass.

Uppdragens karaktär varierar, antingen arbetar vi direkt mot industrin eller via el-entreprenörer som har avtal med dem.

Stora och små projekt

En av våra styrkor är att alltid ha ett brett sortiment att välja på. Givetvis för att möta kraven från alla sorters projekt, stora som små. Det kan vara allt från mindre GC-vägar till mer omfattande insatser för tunnlar och hamnar. Många gånger handlar det även om att byta från gammal till ny teknik. Vi ligger också i framkant till att erbjuda ”Smart City” belysning.

Kvalitet

Av naturliga skäl måste det vara mycket bra kvalitet på materialet. Infrastrukturen är ju oerhört viktig för att funktionerna i samhället ska fungera. Det kräver produkter med såväl hög IP- som IK-klass och att man kan garantera lång livslängd när det gäller tekniken.

Styrning

Tack vare högkvalitativa armaturer och en effektiv styrning av ljuset hela dygnet, så minskar energiåtgången. Ett bra komplement i det avseendet är givetvis att vi kan erbjuda styrsystem och kompletta apparatskåp. De flesta av våra armaturer passar ZHAGA och NEMA.

Armaturexempel från några utvalda leverantörer

Plane projector 150-154

Till Produkt

Industrial Luminaire 176

Till produkt

Arealflooter 177

Till Produkt

Besök våra partners hemsidor nedan för fullständigt sortiment